Activiteiten in de avond

 • Open Cirkel

  De Open Cirkel is een oergezellige gespreks- en ontmoetingsgroep voor mensen ongeveer tussen de 45 en 67 jaar. Nieuwe mensen worden met open armen ontvangen. We houden ons bezig met de Bergrede (Mattheüs 5-7). Deze teksten vormen de kern van wat Jezus de mensen zo graag wilde leren. We lezen op de bijeenkomsten het uitdagende boek van Hein Stufkens hierover: ‘De grondwet van geluk’. Het is handig om dit boek zelf aan te schaffen. We komen bij elkaar op de maandagavonden 14 januari, 11 februari, 11 maart, 1 april en 13 mei in de Nieuwe Kerk van 20:00 tot 21:30 uur.

  Inlichtingen en opgave bij ds. Susan Karreman, e-mail: deze link, of telefoon: 06-46 462 35.

 • Groeien in geloof: gespreksgroep over geloofsopvoeding 

  Met ouders van jonge kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: wat hebben we zelf meegekregen wat betreft geloof en wat betekent dat nu (nog)? Wat wil je doorgeven? Wat vind je belangrijk en waardevol? Het gaat over opvoeding, rituelen, kinderbijbels, bidden, feesten en verhalen, omgaan met life events, enzovoort. Je kunt op elk moment instappen in deze groep! Lijkt het jou / jullie ook leuk, of heb je vragen, neem dan even contact op! We komen ongeveer eens per twee maanden bijeen, op een dinsdagavond in de Oude Kerk, en besluiten het seizoen met een picknick mét kids. Data spreken we onderling af.

  Inlichtingen en opgave bij: Michiel de Leeuw, e-mail: deze link,  of telefoon: 06-42 089 096.

 • De Verdieping: voor oudere jongeren en jongere ouderen (±40-50 jaar)

  De gespreksgroep “De Verdieping” biedt de gelegenheid om regelmatig met elkaar de diepte in te gaan. Om van gedachten te wisselen over geloofs- en levensvragen die raken aan onze eigen levenservaringen. We doen dat veelal aan de hand van close reading van bijbelverhalen, soms ook volgen we de lijn van een boek of starten we vanuit een actueel thema. We komen één keer per maand bij elkaar op de woensdagavond, van 20:30 tot 22:00 uur in de Nieuwe Kerk (data in overleg).

  Inlichtingen en opgave bij: Michiel de Leeuw, e-mail: deze link, of telefoon: 06-42 089 096.

 • Geloven 2.0: gespreksgroep vanaf 16 jaar

  “Geloven 2.0” is een platform voor jongeren van 16 jaar en ouder, die eens bewust en kritisch over (hun) geloof willen nadenken. Verschillende thema’s uit het christelijk geloof passeren de revue en onze ideeën en opvattingen houden we scherp tegen het licht. Hoe kijk je aan tegen God, Jezus, de bijbel, het leven en de wereld? Waar loop je tegenaan, waar heb je vragen bij, wat inspireert je, wat spreekt je aan? We komen maandelijks bij elkaar, op een maandagavond; geschikte data spreken we onderling af. Lijkt het jou ook wat, of wil je meer weten?

  Inlichtingen en opgave bij: Michiel de Leeuw, e-mail: deze link, of telefoon: 06-42 089 096.

 • Geloven 3.0: gespreksgroep voor twintigers en dertigers

  Als twintigers en dertigers gaan we met elkaar in gesprek over geloofsthema’s, aan de hand van belangrijke bijbelverhalen. Maandelijks, op dinsavond, met maaltijd vooraf; data spreken we onderling af. Lijkt dit jou wat?

  Inlichtingen en opgave bij: Michiel de Leeuw, e-mail: deze link, of telefoon: 06-42 089 096.

 •