Activiteiten in de middag

 • Levensthema’s rondom de lunch

  Deze bijeenkomsten zijn een combinatie van gesprek en lunch. We gaan met elkaar in gesprek en sluiten af met een heerlijke lunch met soep en brood. Iedere keer staat een thema centraal. Het kan gaan over iets dat ons persoonlijk raakt. Maar ook een gesprek over een maatschappelijk thema is mogelijk. Dit wordt gezamenlijk bepaald. We hebben twee bijeenkomsten gepland, namelijk op 16 oktober en 13 november van 12:00 tot 14:00 uur in de Nieuwe Kerk. Een bijdrage in de kosten van €2,00 is zeer welkom. De gespreksleiding is in handen van Anita del Monte-Lyon, ouderenwerker bij Stek en diaconaal werker Therese van Kampen. Graag tot ziens!

  Inlichtingen en opgave bij: Therese van Kampen, e-mail: deze link of telefoon: 06-22 124 488.

 • Jam-jam

  Alleen eten kan best. Samen eten is vaak leuker.Eens in de twee weken is dat mogelijk in de Nieuwe Kerk. Er worden heerlijke verse maaltijden klaargemaakt. U bent van harte welkom op donderdag 3, 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 mei en 6 en 20 juni, 4 en 18 juli. In mei is er maar één maaltijd in verband met Hemelvaartsdag en de Europese verkiezingen. Inloop vanaf 16:30 uur. De maaltijd begint om 17:30 uur. De kosten bedragen € 6,- voor de maaltijd, inclusief de drankjes. Opgave vooraf is nodig op de maandag voorafgaande aan de donderdag waarop er gezamenlijk wordt gegeten.

  U kunt zich opgeven bij Mevr. Adele Lievaart, telefoon: 070-393 21 63 tussen 17:00 en 18:00 uur, b.g.g. fam. Rog, telefoon: 06-50 283 242.

 • De Ontmoeting

  Iedere twee weken wordt in de Nieuwe Kerk op de dinsdag een middag voor ouderen georganiseerd. Er staan leuke onderwerpen en activiteiten op het programma. Soms wat serieuzer, dan weer vooral gezellig. Ook mensen uit de buurt zijn van harte welkom. We starten om 14:00 uur. Om 13:30 uur is de zaal open. We vragen een bijdrage van € 2,00 voor koffie en koek. De data voor het voorjaar zijn: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 2april, 16 april 30 april, 14 mei, 28 mei en 11 juni.

  Inlichtingen en opgave bij Elly Herbschleb, telefoon: 070-394 04 59 of Anneke Kim, telefoon: 070-394 18 32.

 
Info: