Activiteiten in de middag

 • Oude Kerk Open

  Oude Kerk Open (OKO) opent vanaf 2 mei weer haar deuren op zaterdag voor bezoekers. Wilt u nog iets meer van dit mooie gebouw weten, dan bent u van harte welkom. De Oude Kerk is geopend van 11:00-15:00 uur in de maanden mei tot en met september. Een enthousiaste groep rondleiders vertelt dan desgewenst interessante verhalen over deze prachtige kerk. Als u zelf graag op zaterdagen rondleidingen wilt geven, dan bent u van harte welkom bij het OKO-team. Wij hebben nog steeds hard mensen nodig. Het is leuk en dankbaar werk! Kerkgangers in de Oude Kerk kunnen inlichtingen vragen bij: Greet Zonneveld e-mail: deze link of telefoon: 070-398 98 00, Jan van der Hoek en Tom Brouwer. En kerkgangers van de Nieuwe Kerk kunnen terecht bij Arie van den Bor, e-mail: deze link of telelefoon: 070-889 11 67.

 • Open Lunch

  Elke dinsdag in de oneven weken is er een open lunch ontmoeting in de Ottoburg, Esdoornstraat 3 van 12:00-13:30 uur. Gezellig samen eten en een goed gesprek zijn de succesfactoren van dit samenzijn. Je hoeft je niet op te geven en je bent welkom als je zin hebt. Een vrijwillige bijdrage is gewenst. Meer info: Therese van Kampen, e-mail: deze link of telefoon: 0622-124 488.

 • Jam-jam

  Alleen eten kan best. Samen eten is vaak leuker. Eens in de twee weken is dat mogelijk in de Nieuwe Kerk. Er worden heerlijke verse maaltijden klaargemaakt. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Op donderdag 9 januari en 23 januari, 6 februari en 20 februari, 5 maart en 19 maart, 2 april, 16 apriln 30 april, 14 mei en 28 mei, en 25 juni (Let op: 11 juni is er geen Jam-jam). Voor de maaltijden vragen we een bijdrage van €6,00. Opgave vooraf is nodig op de maandag voorafgaande aan de donderdag waarop er gezamenlijk wordt gegeten.

  U kunt zich opgeven bij Mevr. Adele Lievaart, telefoon: 070-393 21 63 tussen 17:00 en 18:00 uur, b.g.g. fam. Rog, telefoon: 0650-283 242.

 • De Ontmoeting

  Iedere twee weken wordt in de Nieuwe Kerk op de dinsdag een middag voor ouderen georganiseerd. Er staan leuke onderwerpen en activiteiten op het programma. Soms wat serieuzer, dan weer vooral gezellig. Ook mensen uit de buurt zijn van harte welkom. We starten om 14:00 uur. Om 13:30 uur is de zaal open. We vragen een bijdrage van € 2,00 voor koffie en koek. De data voor het voorjaar zijn: 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 5 mei, 19 mei en 2 juni, 16 juni.

  Inlichtingen en opgave bij Elly Herbschleb, telefoon: 070-394 04 59 of Anneke Kim, telefoon: 070-394 18 32.

 
Info: