Mensen uit alle kerken maar ook mensen van buiten de kerk zijn van harte welkom.